talk

talk
talked
talked
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet talk

  • "She will talk at Rutgers next week"
  • "Be careful--his secretary talks"
  • "We often talk business"
  • "If you don't oblige me, I'll talk!"

Ordet talk har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom färg
  • Inom utbildning
sjöfart
ALLMÄNT
generell
färg
utbildning

Vad betyder talk inom sjöfart ?

exchange thoughts; talk with; also used metaphorically: "Actions talk louder than words"

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till talk (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till talk (inom sjöfart)

Ordet talk inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till talk (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till talk (inom ALLMÄNT)

Ordet talk inom generell

reveal information; let the cat out of the bag

Synonymer till talk (inom generell)

Möjliga synonymer till talk (inom generell)

Ordet talk inom färg

Synonymer till talk (inom färg)

Möjliga synonymer till talk (inom färg)

Ordet talk inom utbildning

Synonymer till talk (inom utbildning)

Diskussion om ordet talk

talking

Adjektiv

Hur används ordet talking

  • "early talking pictures were known as `talkies'"

Vad betyder talking inom generell ?

(of film) having spoken dialogue

Diskussion om ordet talking

talking

talkings
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till talking

Diskussion om ordet talking