quack

Adjektiv

Diskussion om ordet quack

quack

quacks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet quack har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom vardagligt
generell
slang
vardagligt

Vad betyder quack inom generell ?

the harsh sound of a duck

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till quack (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet quack inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till quack (inom slang)

Mindre vanlig betydelse av ordet quack inom vardagligt

an untrained person who pretends to be a physician and who dispenses medical advice

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till quack (inom vardagligt)

Diskussion om ordet quack

quack

quack
quacked
quacked
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Hur används ordet quack

  • "The ducks quacked"

Vad betyder quack inom generell, generell ?

utter quacking noises

act as a medical quack or a charlatan

Möjliga synonymer till quack

Diskussion om ordet quack