språk

[sproːk]
språket
språk
språken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till språk

Hur uttalas ordet språk?

[sproːk]

Hur böjs ordet språk på svenska?

Obestämd singular: språk
Bestämd singular: språket
Obestämd plural: språk
Bestämd plural: språken

Hur används ordet språk

 • "Varför måste man kräva en obligatorisk översättning av begäran till ett annat lands officiella språk, om till exempel en finländare och en grek i gott samförstånd beslutar att sinsemellan sköta ärendet på franska? eur-lex.europa.eu"
 • "Här talar alla trummans språk"
 • "Men även forskning om vårt nutida språk pågår i huset."
 • "Institutet för språk och folkminnen måste spara totalt tio miljoner kronor nästa år och genom att lägga ner avdelningen i Lund kan man åtminstone spara tre av dem."
 • "Förhoppningen är att projektet ska växa, så alla elever i Karlskrona kommun ska få lära sig musikens universella språk."
 • "Den äldre finska minoriteten behöver kunna uttrycka sina behov av omsorg på sitt eget språk."
 • "– Vi finskspråkiga ska få möjlighet att få service på vårt eget språk i kommunen."
 • "Till vardags arbetar Henrik med undervisning i samhällsorienterade ämnen och språk för Blekinge integrations- och utbildningscenter, medan Olof är integrationskoordinator för Blekinge idrottsförbund."
 • "Ett av Arbetsmiljöverkets krav är att företaget måste ge muntliga och skriftliga instruktioner på ett språk som de anställda förstår."
 • "Därför heter projektet ” Trumman pratar alla språk ”, förklarar slagverkspedagogen Francisc Nagy-Björn."
 • "Orsaken till förslaget är att Institutet för språk och folkminnen måste spara pengar."
 • "Här talar alla trummans språk"
 • "Men även forskning om vårt nutida språk pågår i huset."
 • "Institutet för språk och folkminnen måste spara totalt tio miljoner kronor nästa år och genom att lägga ner avdelningen i Lund kan man åtminstone spara tre av dem."
 • "Förhoppningen är att projektet ska växa, så alla elever i Karlskrona kommun ska få lära sig musikens universella språk."
 • "Den äldre finska minoriteten behöver kunna uttrycka sina behov av omsorg på sitt eget språk."
 • "– Vi finskspråkiga ska få möjlighet att få service på vårt eget språk i kommunen."
 • "Till vardags arbetar Henrik med undervisning i samhällsorienterade ämnen och språk för Blekinge integrations- och utbildningscenter, medan Olof är integrationskoordinator för Blekinge idrottsförbund."
 • "Ett av Arbetsmiljöverkets krav är att företaget måste ge muntliga och skriftliga instruktioner på ett språk som de anställda förstår."
 • "Därför heter projektet ” Trumman pratar alla språk ”, förklarar slagverkspedagogen Francisc Nagy-Björn."
 • "Orsaken till förslaget är att Institutet för språk och folkminnen måste spara pengar."

Ordet språk har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom lingvistik
allmänt
lingvistik

Vad betyder språk inom allmänt ?

Språk eller tungomål är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår.[1] Barn lär sig använda språk lika naturligt, som de lär sig att gå https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till språk (inom allmänt)

Möjliga synonymer till språk (inom allmänt)

Ordet språk inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till språk (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till språk (inom lingvistik)

Diskussion om ordet språk

språka

språker
språkte
språkt
Verb

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till språka (inom lingvistik)

Hur böjs ordet språka på svenska?

Presens: språker
Preteritum: språkte
Supinum: språkt

Hur används ordet språka

 • "Hon är här både för att baka och språka."
 • "Hon är här både för att baka och språka."

Diskussion om ordet språka