rumour

rumours
Substantiv

Översättningar

Synonymer till rumour

Möjliga synonymer till rumour

Diskussion om ordet rumour

rumour

rumour
rumoured
rumoured
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till rumour

Diskussion om ordet rumour