tudelning

tudelningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tudelning

Hur används ordet tudelning

  • "– Arbetslöshets- och sysselsättningssiffror är alarmerande i sig men det underskattar ändå den tudelning som finns på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda, säger rådets ordförande, professor Lars Calmfors, till Svenska Dagbladet."
  • "Även detaljhandelsbranschen har drabbats, men där är det en tydlig tudelning mellan sällanköpshandeln, där till exempel klädaffärer ingår, och livsmsedelsbutikerna."
  • "– Konflikten gäller inte om de får utbildning eller inte, utan om att våga se den tudelning som finns."
  • "– Vi ser en fortsatt tudelning av arbetsmarknaden."
  • "– Vi accepterar inte en tudelning där."
  • "Det finns en klar tudelning på arbetsmarknaden."
  • "Likt Krister Henriksson har han sett nackdelar med den tudelning som chefsrollen på Dramaten tills nu inneburit : Att vara både konstnärlig ledare och vd på teatern."
  • "– Vi ser en fortsatt tudelning av arbetsmarknaden."
  • "Jag ser det som att det här måste vi ta itu med, annars får vi verkligen en tudelning av det svenska samhället, det menar Hans Lind som är professor i bygg och fastighetsekonomi och en av deltagarna vid byggbranschdagen i Motala i dag."
  • "Samtidigt ser vi en tudelning, de som får jobb är i huvudsak personer som blev arbetslösa under pandemin och som har gymnasieutbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i pressmeddelandet."

Vad betyder tudelning inom allmänt ?

det att dela i två delar, det att tudela

Möjliga synonymer till tudelning

Diskussion om ordet tudelning