bagatellisering

bagatelliseringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till bagatellisering

Hur används ordet bagatellisering

  • "Nej, den här offerkoftan sitter inte helt bra, och formuleringen riskerar rent av att uppfattas som en ny bagatellisering av de utsattas berättelser."
  • "Det gäller t ex förnekande eller bagatellisering av Förintelsen eller demonisering av västvärlden."
  • "Diskussionen kring droger i sociala medier där cannabis är ett exempel vittnar om att det finns en bagatellisering kring farorna, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare vid beroendecentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala."
  • "Stöd för en högerinriktad diktatur, den tyska nationens överlägsenhet, utlänningsfientlighet, antisemitism, socialdarwinism ( ” de fattiga får skylla sig själva ” ) och bagatellisering av de nazistiska brotten."
  • "– Man osynliggör de kvinnor som dagligen påtvingas detta – i Egypten, i Iran, i andra länder där kvinnor som vägrar bära slöja fängslas och torteras – det blir indirekt en bagatellisering av de kvinnornas situation, säger Devin Rexvid."

Diskussion om ordet bagatellisering