osa

osar
osade
osat
Verb

Översättningar

Synonymer till osa

Hur böjs ordet osa på svenska?

Presens: osar
Preteritum: osade
Supinum: osat

Vad betyder osa inom generell ?

''förkortning för uttrycket "om svar anhålles" som används vid skriftlig förfrågan (t.ex. inbjudan)''

Möjliga synonymer till osa

OSA

Substantiv

Vad betyder OSA inom förkortning, data ?

Open Scripting-System Architecture