röka

[ˈrøːˌka]
röker
rökte
rökt
Verb

Översättningar

Synonymer till röka

Hur uttalas ordet röka?

[ˈrøːˌka]

Hur böjs ordet röka på svenska?

Presens: röker
Preteritum: rökte
Supinum: rökt

Hur används ordet röka

 • "Vanligt att röka i spädbarns närhet"
 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "– Vi säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning och vill se ett fördjupat arbete för att på frivillig väg stödja alla anställda som vill sluta röka, säger Börje Dovstad."
 • "Nu blir det totalförbjudet att röka och snusa dagtid för alla på Karlshamns skolor – även utanför skolans område."
 • "– Jag tycker det är bra för alla elever vet inte vad det innebär för deras hälsa att röka eller snusa."
 • "Rökarna vill fortsätta att röka."
 • "Skolgårdarna i Sverige har ett rökförbud, som innebär att det är förbjudet att röka på skolgården."
 • "– Jag som ordförande i Folkhälsorådet och i Idrotts- och fritidsnämnden har tillsammans med en enig nämnd ställt mig bakom ett ursprungligt förslag där morötter, hjälp till rökavvänjning och en stödjade attityd till de som vill sluta röka lyfts fram."
 • "När hans vänner började röka, valde han i stället att tänja på andra gränser."
 • "– Det är bra, man kanske inte borde röka eller snusa under skoltid om man är under 18."
 • "Vanligt att röka i spädbarns närhet"
 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "– Vi säger därför nej till förslaget i dess nuvarande utformning och vill se ett fördjupat arbete för att på frivillig väg stödja alla anställda som vill sluta röka, säger Börje Dovstad."
 • "Nu blir det totalförbjudet att röka och snusa dagtid för alla på Karlshamns skolor – även utanför skolans område."
 • "– Jag tycker det är bra för alla elever vet inte vad det innebär för deras hälsa att röka eller snusa."
 • "Rökarna vill fortsätta att röka."
 • "Skolgårdarna i Sverige har ett rökförbud, som innebär att det är förbjudet att röka på skolgården."
 • "– Jag som ordförande i Folkhälsorådet och i Idrotts- och fritidsnämnden har tillsammans med en enig nämnd ställt mig bakom ett ursprungligt förslag där morötter, hjälp till rökavvänjning och en stödjade attityd till de som vill sluta röka lyfts fram."
 • "När hans vänner började röka, valde han i stället att tänja på andra gränser."
 • "– Det är bra, man kanske inte borde röka eller snusa under skoltid om man är under 18."

Vad betyder röka inom bildligt ?

utsätta matvara eller liknande för rök för att konservera eller tillsätta smak, särskilt fisk och kött, vanligt i perfekt particip ''rökt lax, rökt korv, basturökt''

Möjliga synonymer till röka

Diskussion om ordet röka