snusa

snusar
snusade
snusat
Verb

Översättningar

Synonymer till snusa

Hur böjs ordet snusa på svenska?

Presens: snusar
Preteritum: snusade
Supinum: snusat

Hur används ordet snusa

 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "Nu blir det totalförbjudet att röka och snusa dagtid för alla på Karlshamns skolor – även utanför skolans område."
 • "– Jag tycker det är bra för alla elever vet inte vad det innebär för deras hälsa att röka eller snusa."
 • "– Det är bra, man kanske inte borde röka eller snusa under skoltid om man är under 18."
 • "För att komma åt problemet med patienter som störs av personalens rökning satsa nu landstinget hårt för att hjälpa de anställda att sluta röka eller snusa."
 • "I början av 2005 infördes en ny tobakspolicy inom landstinget Gävleborg som innebär att det är förbjudet för alla anställda och förtroendevalda att snusa och röka på arbetstid."
 • "Tanken med förbudet är att hjälpa de anställda inom kommunen som vill sluta röka eller snusa."
 • "Men det finns fler metoder för att färre ungdomar ska röka och snusa."
 • "Trots en ökning på många punkter, där det framförallt blir vanligare att röka och snusa är det droganvändningen som berör mest."
 • "Här gick man faktiskt ett steg längre och förbjöd även att snusa inför andra på arbetstid."
 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "Nu blir det totalförbjudet att röka och snusa dagtid för alla på Karlshamns skolor – även utanför skolans område."
 • "– Jag tycker det är bra för alla elever vet inte vad det innebär för deras hälsa att röka eller snusa."
 • "– Det är bra, man kanske inte borde röka eller snusa under skoltid om man är under 18."
 • "För att komma åt problemet med patienter som störs av personalens rökning satsa nu landstinget hårt för att hjälpa de anställda att sluta röka eller snusa."
 • "I början av 2005 infördes en ny tobakspolicy inom landstinget Gävleborg som innebär att det är förbjudet för alla anställda och förtroendevalda att snusa och röka på arbetstid."
 • "Tanken med förbudet är att hjälpa de anställda inom kommunen som vill sluta röka eller snusa."
 • "Men det finns fler metoder för att färre ungdomar ska röka och snusa."
 • "Trots en ökning på många punkter, där det framförallt blir vanligare att röka och snusa är det droganvändningen som berör mest."
 • "Här gick man faktiskt ett steg längre och förbjöd även att snusa inför andra på arbetstid."

Ordet snusa har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder snusa inom vardagligt ?

bruka snus

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till snusa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till snusa (inom vardagligt)

Ordet snusa inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet snusa