utandas

utandas
utandades
utandats
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utandas på svenska?

Presens: utandas
Preteritum: utandades
Supinum: utandats

Hur används ordet utandas

  • "Mats Bohgard, seniorprofessor i aerosolteknik vid Lunds universitet, ser resultaten som intressanta, men framhåller att andra studier visar att även människors beteenden påverkar mängden som utandas."

Diskussion om ordet utandas