skrota

['skroːta]
skrotar
skrotade
skrotat
Verb

Översättningar

Synonymer till skrota

Hur uttalas ordet skrota?

['skroːta]

Hur böjs ordet skrota på svenska?

Presens: skrotar
Preteritum: skrotade
Supinum: skrotat

Hur används ordet skrota

  • "Enligt Magnus Larsson är det vare sig aktuellt att strypa föreningsbidragen eller skrota fältgruppen – två av förvaltningschefens åtgärdsförslag."
  • "M-topp vill skrota valstugorna"
  • "Ibland kommer det fram en förorening som gör att jag måste skrota kniven."
  • "Partiet vill också skrota serviceförvaltningen och reducera antalet kommunalråd från dagens fem till två samt antalet ledamöter i fullmäktige från 75 till 61."
  • "Toppmoderaten Jan Lennartsson i Karlskrona vill skrota valstugorna – och resa ett demokratitält."
  • "I brevet, som undertecknats av två elever vid Karlskrona Montessorifriskola, framförs en önskan att Blekinge bör skrota ekoxen som landskapsdjur och ersätta den fridlysta skalbaggen med en ” räv eller hare eller något annat sött djur ”."
  • "Vi har genom pensionsbeskedet till OKG sänt ett tydligt budskap till strålsäkerhetsmyndigheten att det är dags att skrota de gamla reaktorerna."
  • "Försvarsanställda vill skrota ” Dallas-jeepar ”"
  • "Jag tycker man ska återanvända den och inte skrota den."
  • "Huvudspåret är att skrota blockpolitiken till förmån för bred samverkan."

Vad betyder skrota inom juridik ?

göra av med genom att omvandla något till skrot

Diskussion om ordet skrota