rupture

ruptures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till rupture

Ordet rupture har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
  • Inom meteorologi
  • Inom geologi
  • Inom militärväsen
medicin
bildligt
meteorologi
geologi
militärväsen

Ordet rupture inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till rupture (inom medicin)

Ordet rupture inom bildligt

state of being torn or burst open

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till rupture (inom bildligt)

Ordet rupture inom meteorologi

a personal or social separation (as between opposing factions)

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till rupture (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till rupture (inom meteorologi)

Ordet rupture inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till rupture (inom geologi)

Möjliga synonymer till rupture (inom geologi)

Ordet rupture inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till rupture (inom militärväsen)

Diskussion om ordet rupture

rupture

rupture
ruptured
ruptured
Verb

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till rupture (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till rupture

Diskussion om ordet rupture