exhibition

exhibitions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till exhibition

Hur används ordet exhibition

  • "a remarkable exhibition of musicianship"

Ordet exhibition har 3 betydelser

  • Inom fotografi
  • Inom bildligt
  • Inom utbildning, brittisk engelska
fotografi
bildligt
utbildning, brittisk engelska

Vad betyder exhibition inom fotografi ?

a collection of things (goods or works of art etc.) for public display

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Synonymer till exhibition (inom fotografi)

Möjliga synonymer till exhibition (inom fotografi)

Vanlig betydelse av ordet exhibition inom bildligt

the act of exhibiting

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till exhibition (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet exhibition inom utbildning, brittisk engelska

Översättningar (inom utbildning, brittisk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till exhibition (inom utbildning, brittisk engelska)

Diskussion om ordet exhibition

  • nissenhj - 2009-06-25

    Bör det inte även betyda Mässa