bout

bouts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bout har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom sport
musik
sport

Ordet bout inom musik

Översättningar

Svenska

Synonymer till bout

Möjliga synonymer till bout

Ordet bout inom sport

Översättningar

Svenska

Synonymer till bout

Möjliga synonymer till bout