gleshet

glesheten
glesheter
glesheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet gleshet på svenska?

Obestämd singular: gleshet
Bestämd singular: glesheten
Obestämd plural: glesheter
Bestämd plural: glesheterna

Hur används ordet gleshet

 • "– Det finns en stor gleshet i de nordligaste länen."
 • "” Stora avstånd och gleshet går inte att överbrygga med ett storlän ”, skriver länsstyrelsen."
 • "Men det är klart med ökad gleshet blir det fler resor och svårare att ta sig ut till dom som bor längst bort."
 • "– För vår del handlar det nästan om en fördubbling av kostnadsutjämningen på grund av Norrbottens gleshet och det är positivt."
 • "Pengarna har fördelats efter landsbygdsbefolkning och gleshet"
 • "Det överbryggar gleshet och långa avstånd på den svenska landsbygden, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning."
 • "– Det finns en stor gleshet i de nordligaste länen."
 • "– Det är en gleshet."
 • "Av dem är 480 miljoner sökbara genom landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket beslutar fördelningen mellan länen utifrån vissa kriterier, bland annat efterfrågan och gleshet."
 • "– Vi har utgått ifrån sysselsättningsgrad, valdeltagande och utbildningsnivå, arbetslöshet och gleshet."
 • "– Det finns en stor gleshet i de nordligaste länen."
 • "” Stora avstånd och gleshet går inte att överbrygga med ett storlän ”, skriver länsstyrelsen."
 • "Men det är klart med ökad gleshet blir det fler resor och svårare att ta sig ut till dom som bor längst bort."
 • "– För vår del handlar det nästan om en fördubbling av kostnadsutjämningen på grund av Norrbottens gleshet och det är positivt."
 • "Pengarna har fördelats efter landsbygdsbefolkning och gleshet"
 • "Det överbryggar gleshet och långa avstånd på den svenska landsbygden, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning."
 • "– Det finns en stor gleshet i de nordligaste länen."
 • "– Det är en gleshet."
 • "Av dem är 480 miljoner sökbara genom landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket beslutar fördelningen mellan länen utifrån vissa kriterier, bland annat efterfrågan och gleshet."
 • "– Vi har utgått ifrån sysselsättningsgrad, valdeltagande och utbildningsnivå, arbetslöshet och gleshet."

Diskussion om ordet gleshet