dilation

dilations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till dilation

Hur används ordet dilation

  • "the dilation of the pupil of the eye"

Vad betyder dilation inom medicin ?

the act of expanding an aperture

Diskussion om ordet dilation