dispersion

dispersionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder dispersion inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
spridning

Möjliga synonymer till dispersion

Diskussion om ordet dispersion

dispersion

dispersions
Substantiv

Översättningar

Ordet dispersion har 3 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom mat
  • Inom teknik
kemi
mat
teknik

Ordet dispersion inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till dispersion (inom kemi)

Ordet dispersion inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till dispersion (inom mat)

Ordet dispersion inom teknik

the act of dispersing something

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till dispersion (inom teknik)

Möjliga synonymer till dispersion (inom teknik)

Diskussion om ordet dispersion