undiluted

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till undiluted

Hur används ordet undiluted

  • "undiluted milk"
  • "an undiluted racial strain"

Ordet undiluted har 2 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom generell
dryck
generell

Ordet undiluted inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till undiluted (inom dryck)

Möjliga synonymer till undiluted (inom dryck)

Ordet undiluted inom generell

not diluted

(inom generell)

Möjliga synonymer till undiluted (inom generell)