White

Namn

Översättningar

Hur används ordet White

 • "Den 40-årige mannen från Blekinge har en ledande ställning inom Hells Angels underklubb Red & White Crew i Karlskrona, en klubb som nu uppgraderats till MC Sweden."
 • "De tre nu åtalade var samtliga sympatisörer till Red & White Crew och ville av det skälet få bort Outlaws och den 49-årige presidenten från Ronneby och Blekinge."
 • "– Vi har inspirerats av olika tidsepoker i Ronnebys historia, dels brunnsepoken och dels brukets era, och adderar ett starkt arkitektoniskt modernt element i form av ett tak som sträcker sig över hela torget, säger Niels de Bruin, landskapsarkitekt på White."
 • "Männen, 40, 27 och 26 år gamla, flydde i en Jeep tillhörande en man i Karlskrona, fullvärdig medlem i Hells Angels undergrupp Red & White Crew."
 • "Det är landskapsarkitekterna på White som ligger bakom det vinnande förslaget som går under rubriken ” Ronneby under ett tak ”."
 • "När de två tillsammans kom till platsen anslöt också 26-åringen och 27-åringen, båda med lokala kopplingar till den konkurrerande och Hells Angels-lojala klubben Red & White."
 • "I förhör talas det om att orsaka ” splittring ” och att den 26-åring som tros ha avlossat skotten med sin Smith & Wesson-revolver ville nå en högre position inom Red & White."
 • "Nu är de aktuella med coverskivan White trash blues."
 • "Åklagaren menar att åtalade har kopplingar till det rivaliserande mc-gänget Red and White Crew."
 • "– Vi har använt samma trumma i tio år utan att någon har haft några invändningar, säger White Angels ordförande Mattias Johnsson till Sydöstran."

Diskussion om ordet White

white

Verb

Diskussion om ordet white

white

whiter
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet white

 • "lips white with terror"
 • "a face white with rage"
 • "wide white margins"
 • "as white as fresh snow"
 • "a bride's white dress"
 • "white wines such as chardonnays or rieslings"
 • "a white burgundy"
 • "white Italian wines"
 • "the white hairs of old age"
 • "voting patterns within the white population"
 • "in shining white armor"
 • "a white Christmas"
 • "the white hills of a northern winter"
 • "white flames"
 • "white magic"
 • "a white lie"
 • "that's white of you"
 • "white nuns"

Ordet white har 6 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom färg
 • Inom spel
 • Inom meteorologi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
vardagligt
färg
spel
meteorologi
ALLMÄNT
generell

Vad betyder white inom vardagligt ?

being of the achromatic color of maximum lightness; having little or no hue owing to reflection of almost all incident light (of hair) having lost its color

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till white (inom vardagligt)

Ordet white inom färg

of or belonging to a racial group having light skin coloration

Översättningar (inom färg)

Möjliga synonymer till white (inom färg)

Ordet white inom spel

free from moral blemish or impurity; unsullied

Översättningar (inom spel)

Synonymer till white (inom spel)

Ordet white inom meteorologi

marked by the presence of snow

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till white (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till white (inom meteorologi)

Ordet white inom ALLMÄNT

glowing white with heat; a white-hot center of the fire"

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till white (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till white (inom ALLMÄNT)

Ordet white inom generell

benevolent; without malicious intent

dressed (or especially habited) in white

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till white (inom generell)

Möjliga synonymer till white (inom generell)

Diskussion om ordet white

white

whites
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till white (inom generell)

Ordet white har 6 betydelser

 • Inom färg
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom mineral
 • Inom spel
 • Inom textil
färg
mat
generell
mineral
spel
textil

Ordet white inom färg

Översättningar (inom färg)

Svenska

Möjliga synonymer till white (inom färg)

Ordet white inom mat

den vita delen av ägget

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till white (inom mat)

Ordet white inom generell

a member of the Caucasoid race

a tributary of the Mississippi River

Översättningar (inom generell)

Synonymer till white (inom generell)

Uttryck till white (inom generell)

Möjliga synonymer till white (inom generell)

Ordet white inom mineral

the quality or state of the achromatic color of greatest lightness (bearing the least resemblance to black)

Översättningar (inom mineral)

Synonymer till white (inom mineral)

Möjliga synonymer till white (inom mineral)

Ordet white inom spel

(chess or checkers) the lighter-colored pieces

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till white (inom spel)

Ordet white inom textil

vitt tyg, vit flanell

Översättningar (inom textil)

Synonymer till white (inom textil)

Diskussion om ordet white

White

Namn

Översättningar (inom textil)

Diskussion om ordet White