paleness

Substantiv

Översättningar

Ordet paleness har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom generell
  • Inom norgespec
färg
generell
norgespec

Ordet paleness inom färg

Översättningar (inom färg)

Möjliga synonymer till paleness (inom färg)

Ordet paleness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till paleness (inom generell)

Möjliga synonymer till paleness (inom generell)

Ordet paleness inom norgespec

the property of having a naturally light complexion

Synonymer till paleness (inom norgespec)

Diskussion om ordet paleness