expiration

expirations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet expiration

  • "Expiration of time period"

Ordet expiration har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom militärväsen
  • Inom medicin
generell
militärväsen
medicin

Ordet expiration inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till expiration (inom generell)

Möjliga synonymer till expiration (inom generell)

Ordet expiration inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till expiration (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till expiration (inom militärväsen)

Ordet expiration inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till expiration (inom medicin)

Möjliga synonymer till expiration (inom medicin)

Diskussion om ordet expiration