diagnostisera

diagnostiserar
diagnostiserade
diagnostiserat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet diagnostisera på svenska?

Presens: diagnostiserar
Preteritum: diagnostiserade
Supinum: diagnostiserat

Hur används ordet diagnostisera

  • "Cancerfondens granskning visar att det finns stora skillnader mellan landstingen i hur väl primärvården lyckas fånga upp och diagnostisera patienter i ett tidigt skede."
  • "Kvinnor däremot är svårare att diagnostisera för hjärtläkarna."
  • "Det visar på vikten av att diagnostisera och behandla hjärt- och kärlsjukdomar bland KOL-patienter, säger Magnus Ekström, ST-läkare Blekingesjukhusets medicinklinik och doktorand i lungmedicin vid Lunds universitet."
  • "Man kan till och med få hjälp med att identifiera och diagnostisera en skada på ett enskilt träd i trädgården och få en återkoppling."
  • "Dels söker män inte vård för sina psykiska problem i samma utsträckning som kvinnor och dels är verktygen för att diagnostisera depression utformade för kvinnors symtom."
  • "IVO uppger samtidigt i sitt yttrande att vissa sjukdomstillstånd är svåra att diagnostisera och kräver upprepad uppföljning och utredning för att en diagnos ska kunna ställas."
  • "Detta sedan det innan operationen tagit fem år att diagnostisera mannens cancer."
  • "I Gävleborg är man snabbast i Sverige på att diagnostisera hudcancer."
  • "Nu anmäler kvinnans mamma vårdpersonalen som misslyckades med att diagnostisera dottern."
  • "Varje veckan diagnostiseras cirka 1200 patienter med covid-19 i Gävleborg och för tillfället finns inte möjligheten att diagnostisera fler, det meddelade Region Gävleborg under torsdagens presskonferens."

Vad betyder diagnostisera inom generell ?

ställa diagnosen på

Översättningar

Möjliga synonymer till diagnostisera