upprepas

upprepas
upprepades
upprepats
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet upprepas på svenska?

Presens: upprepas
Preteritum: upprepades
Supinum: upprepats

Hur används ordet upprepas

 • "Och något sådant ska inte få upprepas, säger Karolina Skog ( MP )."
 • "Hyresgästen har tre veckor på sig att betala, men om försenade eller uteblivna betalningar upprepas kan hen räkna med att inte få bo kvar."
 • "Vi får hoppas att det var något som aldrig kommer att upprepas, säger Minna Håkansson."
 • "- Brohoppningen var en planerad aktivitet från fritids sida, men den kommer aldrig att upprepas, säger han till SVT Blekingenytt."
 • "– Jag känner mig trygg i att den ansvarige rektorn har rannsakat sig och att det här inte ska upprepas."
 • "Nu är det risk att det upprepas."
 • "Rektor : ” Kommer aldrig att upprepas ”"
 • "Under torsdagens sammanträde beslutade nämnden att bidragen på 600 000 kronor ska betalas ut igen, efter att Susekullens ledning har redogjort för hur felaktigheterna från i våras inte ska upprepas."
 • "Vi vill att de ska erkänna att de agerade fel i fallet med Johan så att detta inte upprepas."
 • "Med tanke på de tidigare problemen oroar sig Karlskrona kommun för att larmkaoset ska upprepas."

Möjliga synonymer till upprepas

Diskussion om ordet upprepas

upprepa

upprepar
upprepade
upprepat
Verb

Hur böjs ordet upprepa på svenska?

Presens: upprepar
Preteritum: upprepade
Supinum: upprepat

Hur används ordet upprepa

 • "Skulle historien från våren 2016 fortsätta att upprepa sig?"
 • "Åklagaren redogjorde för hur pojkarna gång på gång tvingats upprepa saker som :"
 • "Traumatiserade personer behöver inte upprepa sin historia."
 • "” Jag vill understryka för er föräldrar, att VI HAR ALLTID ETT ANSVAR FÖR BARNEN oavsett händelser av det här slaget – och med vetskapen om att personalen är extra uppmärksam kan jag bara upprepa det jag sa i går, att jag hoppas ni känner er trygga med era barn i våra verksamheter ” skriver Maria Persson i brevet."
 • "Grannen berättar att mannen verkade chockad och fortsatte att upprepa samma sak :"
 • "– Jag har hela tiden sagt, och jag vill upprepa, att jag har förtroende för Johan och det arbete han gjort."
 • "Historien får inte upprepa sig, säger hon."
 • "Så sent som 2009 tog Sverige silver i mixedstafetten i Sydkorea-VM, men att upprepa den bedriften blir tufft."
 • "– Det kan man tycka, samtidigt visar forskning att de som begår den här typen mot av brott, särskilt mot barn, tenderar att upprepa det."
 • "Han betraktar sms-lånet som ett misstag som han inte kommer att upprepa och han vill varna andra ungdomar."
 • "Skulle historien från våren 2016 fortsätta att upprepa sig?"
 • "Åklagaren redogjorde för hur pojkarna gång på gång tvingats upprepa saker som :"
 • "Traumatiserade personer behöver inte upprepa sin historia."
 • "” Jag vill understryka för er föräldrar, att VI HAR ALLTID ETT ANSVAR FÖR BARNEN oavsett händelser av det här slaget – och med vetskapen om att personalen är extra uppmärksam kan jag bara upprepa det jag sa i går, att jag hoppas ni känner er trygga med era barn i våra verksamheter ” skriver Maria Persson i brevet."
 • "Grannen berättar att mannen verkade chockad och fortsatte att upprepa samma sak :"
 • "– Jag har hela tiden sagt, och jag vill upprepa, att jag har förtroende för Johan och det arbete han gjort."
 • "Historien får inte upprepa sig, säger hon."
 • "Så sent som 2009 tog Sverige silver i mixedstafetten i Sydkorea-VM, men att upprepa den bedriften blir tufft."
 • "– Det kan man tycka, samtidigt visar forskning att de som begår den här typen mot av brott, särskilt mot barn, tenderar att upprepa det."
 • "Han betraktar sms-lånet som ett misstag som han inte kommer att upprepa och han vill varna andra ungdomar."

Ordet upprepa har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom teater
allmänt
teater

Vad betyder upprepa inom allmänt ?

ta om (igen), repetera

Synonymer till upprepa (inom allmänt)

Möjliga synonymer till upprepa (inom allmänt)

Relaterat till upprepa (inom allmänt)

mängd

mångordighet

talträngdhet

skildring

fördubbling

ljudupprepning

imitation

upprepning

vanlighet

tråkighet

Ordet upprepa inom teater

Översättningar (inom teater)

Engelska

Synonymer till upprepa (inom teater)

Möjliga synonymer till upprepa (inom teater)

Diskussion om ordet upprepa