laxa

Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder laxa inom snickeri ?

sammanfoga (trä med laxstjärt, laxknut), knuttimra

Möjliga synonymer till laxa

Diskussion om ordet laxa

laxa

Verb

Vad betyder laxa inom snickeri ?

sammanfoga (trä med laxstjärt, laxknut), knuttimra

Diskussion om ordet laxa