graze

grazes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till graze

Ordet graze har 2 betydelser

  • Inom sport och fritid
  • Inom generell
sport och fritid
generell

Ordet graze inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till graze (inom sport och fritid)

Ordet graze inom generell

a superficial abrasion

the act of grazing

(inom generell)

Diskussion om ordet graze

graze

graze
grazed
grazed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till graze (inom generell)

Hur används ordet graze

  • "She was grazed by the stray bullet"
  • "graze animals"

Ordet graze har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom jordbruk
  • Inom spel
  • Inom musik
medicin
generell
jordbruk
spel
musik

Ordet graze inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till graze (inom medicin)

Ordet graze inom generell

break the skin (of a body part) by scraping

Ordet graze inom jordbruk

Synonymer till graze (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till graze (inom jordbruk)

Ordet graze inom spel

scrape gently

Synonymer till graze (inom spel)

Ordet graze inom musik

let eat

Synonymer till graze (inom musik)

Möjliga synonymer till graze (inom musik)

Diskussion om ordet graze