baggböleri

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till baggböleri

Motsats till baggböleri

Hur används ordet baggböleri

  • "En möjlighet att tjäna extra pengar kan det tyckas men avtalen möter kritik och liknas ibland vid ett slags baggböleri på nytt."
  • "Modernt baggböleri, så säger folk som blivit kontaktade av vindkraftbranschen med förfrågningar om etableringsrätt på deras mark."
  • "Vindkraft – modernt baggböleri?"

Vad betyder baggböleri inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
Baggböleri var ursprungligen ett uttryck för att åverka kronoskog, det vill säga olovligt avverka skog ägd av den svenska staten https://sv.wikipedia.org/wiki/Baggb%C3%B6leri

Möjliga synonymer till baggböleri

Diskussion om ordet baggböleri