skogsdöd

skogsdöden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till skogsdöd

  • skog [ skogsbruk ]

Synonymer till skogsdöd

Hur används ordet skogsdöd

  • "Guvernören i Kalifornien, Jerry Brown, inrättar nu krisfonder efter något som han beskrivit som ” den värsta epidemi av skogsdöd som inträffat i modern historia ”."
  • "Konferensen har 18 teman, bland andra klimat och skogstillväxt, genetisk och fysiologisk anpassning till klimatförändringarna, sjukdomar och skogsdöd, alternativa skötselmetoder, socioekonomiska frågor samt skoglig planering."
  • "Detta kommer som en överraskning för många, eftersom man tidigare antagit att jordens ökande medeltemperatur kommer att leda till torka och skogsdöd."
  • "Ett sådant exempel är tallvedsnematoden ( en millimeterlång mask som kan orsaka omfattande skogsdöd ) som sprids av insekter, och som etablerat sig i Portugal där den dödar tallskog."

Möjliga synonymer till skogsdöd

Diskussion om ordet skogsdöd