avskogning

avskogningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till avskogning

 • skog [ skogsbruk ]

Synonymer till avskogning

Motsats till avskogning

Hur används ordet avskogning

 • "Invändningarna handlar egentligen om markanvändning i världen och avskogning."
 • "Men det finns en mängd faktorer som påverkar avskogning."
 • "Överkonsumtionen leder till brist på vatten, minskad biologisk mångfald, klimatförändringar, jorderosion och avskogning, enligt WWF."
 • "Det riskerar att skapa avskogning i andra delar av världen."
 • "– Kravmärkt palmolja är den enda märkningen som garanterar att det inte har skett någon avskogning."
 • "Forskare bakom IPBES-rapporten om biologisk utarmning på planeten, skrev att avskogning, okontrollerad expansion av jordbruk, gruvdrift och växande städer tränger ihop djur och människor och skapar perfekta förutsättningar för en pandemi."
 • "En ökad efterfrågan av palmoljan, som är värst, leder till en avskogning av regnskogar i Indonesien och i Malaysia, säger Martina Krüger, som är ansvarig för energifrågor på Greenpeace."
 • "så beräknas att den koldioxid som frigörs vid avskogning står för en tredjedel av animalieproduktionens klimatpåverkan."
 • "Överutnyttjandet av jordens resurser leder bland annat till brist på vatten, avskogning, jorderosion, ökad halt av koldioxid både i atmosfären och haven."
 • "– Människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser och avskogning, och det är avgörande att minska utsläppen om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen till max två grader, fortsätter Axelsson och frågar sig vad politikerna väntar på."

Vad betyder avskogning inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
omvandling av ett skogtäckt område till åkermark, betesmark eller annan öppen mark genom mänsklig inverkan eller av naturliga orsaker

Möjliga synonymer till avskogning

Diskussion om ordet avskogning