kalhuggning

kalhuggningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet kalhuggning

  • "Ett av hästens användningsområden är vid tillämpningen av hyggesfritt skogsbruk, ett sätt att bruka skogen utan att marken blir så kal som vid kalhuggning."
  • "Alternativen till kalhuggning är inte tillräckligt prövade, skriver Länsrätten i Västerbotten i sin dom idag."
  • "I dag är det så kallat trakthyggesbruk, eller kalhuggning, som dominerar sättet att bruka skogen på."
  • "Sedan 50-talet är kalhuggning den vanligaste formen av skogsbruk i Sverige."
  • "Minskad kalhuggning i Amazonas"
  • "Allt annat är mer eller mindre påverkat av människan i stor grad genom plantering, kalhuggning, gallring och gödsling."
  • "Hyggesfri avverkning är egentligen den metod man använde innan kalhuggning visade sig mer ekonomiskt."
  • "Antingen är det kalhuggning eller så blir det reservat."
  • "Men Skogsstyrelsen tror inte på naturkulturmetoden, utan kräver kalhuggning."
  • "Så vad som hade hänt var att Vietnam exporterade sin kalhuggning istället."

Möjliga synonymer till kalhuggning

Diskussion om ordet kalhuggning