havsyta

havsytan
havsytor
havsytorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet havsyta på svenska?

Obestämd singular: havsyta
Bestämd singular: havsytan
Obestämd plural: havsytor
Bestämd plural: havsytorna

Hur används ordet havsyta

  • "För 120 000 år sedan ( i Eemien perioden ) hade vi ca 2 C varmare än idag och hade då ca 4-8 m högre havsyta."
  • "Detta för att skydda staden från en stigande havsyta i framtiden."
  • "Enligt SGU – Sveriges geologiska undersökning, var stora delar av Sverige nedtryckt under istidens havsyta."
  • "Arbetet med att spana av en ofattbart stor havsyta i södra Indiska Oceanen pågår fortfarande, först i december räknar haveriutredarna med att det arbetet är avklarat."
  • "Fyndet höjde hoppet att hitta vraket och 10 000 kvadratkilometer havsyta kring ön genomsöktes."
  • "Fyndet höjde hoppet att hitta vraket och 10 000 kvadratkilometer havsyta kring ön genomsöktes."
  • "En enorm oljeläcka med en havsyta på minst 4.000 kvadratkilometer har hållits hemlig av myndigheter och inblandade bolag i Kina."
  • "Enligt NOAA, USA:s klimatkontor i North Carolina, var genomsnittstempe- raturen för mark och havsyta världen över i januari 0,85 grader Celsius varmare än genomsnittet för hela 1900- talet, som låg på 12 grader Celsius."
  • "Reservaten skulle tillsammans ha täckt en havsyta på 2,85 miljoner kvadratkilometer, motsvarande nästan Indiens storlek."
  • "Tidigare sökinsatser har täckt flera miljoner kvadratkilometer havsyta och 710.000 kvadratkilometer havsbotten, på som mest 6 000 meters djup."

Vad betyder havsyta inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
(det avstånd från jordens medelpunkt som utgörs av) ytan mellan havet och atmosfären, nollpunkt som man refererar till i angivelser om höjder

Möjliga synonymer till havsyta

Diskussion om ordet havsyta