havsnivå

havsnivån
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet havsnivå

 • "De huvudsakliga utmaningarna för Blekinge kan kopplas till en ökad temperatur, förändrade nederbördsförhållanden och en stigande havsnivå."
 • "Forskare är oense om huruvida landhöjningen kompenserar för en höjd havsnivå."
 • "Sverige har en av de längsta kusterna i Europa och effekterna av en stigande havsnivå är redan påtagliga, främst vid kusten i Skåne och Halland."
 • "Hög havsnivå : Knutpunkten kan dränkas"
 • "Våldsamma skyfall, kraftiga stormar och en stigande havsnivå – i framtiden kan Helsingborg bli översvämmat ända upp till Stortorget."
 • "Kraftiga regn, vindar med orkanstyrka – och en stadigt ökande havsnivå."
 • "Så kan stigande havsnivå och extremväder drabba Helsingborg"
 • "3,5 meter över dagens havsnivå"
 • "Fastigheterna i stadsdelen måste ligga 3,5 meter över dagens havsnivå."
 • "När det gäller skydden mot högre havsnivå är inte heller Göteborg klar med hur det ska gå till."

Möjliga synonymer till havsnivå

Diskussion om ordet havsnivå

havsnivå

havsnivån
havsnivåer
havsnivåerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet havsnivå på svenska?

Obestämd singular: havsnivå
Bestämd singular: havsnivån
Obestämd plural: havsnivåer
Bestämd plural: havsnivåerna

Hur används ordet havsnivå

 • "De huvudsakliga utmaningarna för Blekinge kan kopplas till en ökad temperatur, förändrade nederbördsförhållanden och en stigande havsnivå."
 • "Forskare är oense om huruvida landhöjningen kompenserar för en höjd havsnivå."
 • "Sverige har en av de längsta kusterna i Europa och effekterna av en stigande havsnivå är redan påtagliga, främst vid kusten i Skåne och Halland."
 • "Hög havsnivå : Knutpunkten kan dränkas"
 • "Våldsamma skyfall, kraftiga stormar och en stigande havsnivå – i framtiden kan Helsingborg bli översvämmat ända upp till Stortorget."
 • "Kraftiga regn, vindar med orkanstyrka – och en stadigt ökande havsnivå."
 • "Så kan stigande havsnivå och extremväder drabba Helsingborg"
 • "3,5 meter över dagens havsnivå"
 • "Fastigheterna i stadsdelen måste ligga 3,5 meter över dagens havsnivå."
 • "När det gäller skydden mot högre havsnivå är inte heller Göteborg klar med hur det ska gå till."

Möjliga synonymer till havsnivå

Diskussion om ordet havsnivå