undertake

undertake
undertaken
undertook
Verb

Ordet undertake har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
juridik
generell
sjöfart
vardagligt

Ordet undertake inom juridik

Synonymer till undertake (inom juridik)

Ordet undertake inom generell

enter upon an activity or enterprise

accept as a charge

Synonymer till undertake (inom generell)

Uttryck till undertake (inom generell)

Ord i uttryck för undertake (inom generell)

Möjliga synonymer till undertake (inom generell)

Ordet undertake inom sjöfart

accept as a challenge

Synonymer till undertake (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till undertake (inom sjöfart)

Ordet undertake inom vardagligt

promise or guarantee

Synonymer till undertake (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till undertake (inom vardagligt)

Diskussion om ordet undertake

undertaking

undertakings
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till undertaking (inom vardagligt)

Ordet undertaking har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom ekonomi
militärväsen
ekonomi

Vad betyder undertaking inom militärväsen ?

any piece of work

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till undertaking (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till undertaking (inom militärväsen)

Ordet undertaking inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till undertaking (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till undertaking (inom ekonomi)

Diskussion om ordet undertaking