envision

envision
envisioned
envisioned
Verb

Översättningar

Synonymer till envision

Ordet envision har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
generell
religion

Vad betyder envision inom generell, generell ?

picture to oneself

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till envision (inom generell)

Ordet envision inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till envision (inom religion)

Möjliga synonymer till envision (inom religion)

Diskussion om ordet envision