ideate

ideate
ideated
ideated
Verb

Ordet ideate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder ideate inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet ideate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ideate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ideate (inom bildligt)

Diskussion om ordet ideate