läslust

läslusten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet läslust

  • "Störst läslust bland Karlshamns unga"
  • "– Genom den här satsningen hoppas jag att barnen på sikt ska uppnå bättre resultat och att de ska få större läslust, säger Nils-Ingmar Thorell ( FP )."
  • "Sex läshundar i projektet Läshund ger läslust är nämligen ute på praktik i Smedjebackens skolor."
  • "– Dels är barn och unga en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen, dels för att vi tycker att det är viktigt att barn och unga får läslust och ett livslångt förhållande till bibliotek, säger Martin Memet Könick."
  • "Så väcker du barns läslust – 7 tips för att få igång läsningen"
  • "Men på Sätraskolan har användandet av lässtrategier lett till bättre resultat och fått fler att känna läslust, inte minst pojkarna."
  • "Dessutom är det fler som känner läslust, inte minst pojkar."
  • "Men de kan uppskatta innehållet också – i Jönköpings län får 10-månaders bebisar böcker för att främja familjens läslust."
  • "Barnhälsovården i hela Jönköpings län arbetar allt mer aktivt med barns språkutveckling och att väcka läslust."
  • "Sämre läslust – biblioteken måste hitta nya metoder"

Diskussion om ordet läslust