befriend

befriend
befriended
befriended
Verb

Ordet befriend har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
sport
generell

Ordet befriend inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet befriend inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till befriend (inom generell)

Diskussion om ordet befriend

  • - 2009-11-02

    lägg till 'bli vän med'