extrem

extremare
mest extrema
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till extrem

Hur böjs ordet extrem på svenska?

Komparativ: extremare
Superlativ: mest extrema

Hur används ordet extrem

 • "– Troligen handlar det om en omkörningsolycka i kombination med extrem halka."
 • "Nu uppmanar Karlshamns kommun båtägare att undvika bryggor på grund av extrem halkrisk."
 • "– Bilen har ingen extrem hastighet men hade sommardäck, säger Simon Älge, räddningschef i beredskap Västra Blekinge."
 • "Flera av de mekaniker som arbetar vid verkstaden vittnar om bland annat extrem stress, långa arbetsdagar och brist på riktiga skyddskläder."
 • "Varnar för extrem halka – på bryggor"
 • "– Skulden är väldigt extrem, har aldrig varit i närheten av något liknande tidigare, Vi skickar brev och jagar dem, men vi får bara breven tillbaka så vi tror att de har flyttat, säger Eva Wernersson."
 • "Enligt Anders Högström är extrem klättring en växande företeelse över hela världen."
 • "Det är fortfarande extrem risk för gräsbränder i länet och polisen har sedan tidigare gått ut med att de se allvarligt på brott mot grill- och eldningsförbud."
 • "Det råder extrem torka just nu."
 • "Som SVT Nyheter Blekinge kunde berätta tidigare i veckan så uppstod extrem förvåning i Bastasjö i Karlskrona när det"

Vad betyder extrem inom generell ?

ytterlig, som innehar vissa (typiska) egenskaper i mycket hög grad

Diskussion om ordet extrem

extreme

extremest
extremest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet extreme

 • "extreme cold"
 • "extreme caution"
 • "extreme pleasure"
 • "extreme temperatures"
 • "extreme danger"
 • "an extreme conservative"
 • "an extreme liberal"
 • "extreme views on integration"
 • "extreme opinions"
 • "an extreme example"
 • "the extreme edge of town"

Ordet extreme har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ålderdomlig
generell
ALLMÄNT
ålderdomlig

Vad betyder extreme inom generell ?

of the greatest possible degree or extent or intensity beyond a norm in views or actions

Översättningar (inom generell)

Synonymer till extreme (inom generell)

Möjliga synonymer till extreme (inom generell)

Ordet extreme inom ALLMÄNT

far beyond a norm in quantity or amount or degree; to an utmost degree

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till extreme (inom ALLMÄNT)

Ordet extreme inom ålderdomlig

most distant in any direction

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till extreme (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet extreme

extreme

extremes
Substantiv

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till extreme (inom ålderdomlig)

Hur används ordet extreme

 • "he carried it to extremes"

Vad betyder extreme inom matematik ?

the furthest or highest degree of something

Möjliga synonymer till extreme

Diskussion om ordet extreme