ailment

ailments
Substantiv

Översättningar

Synonymer till ailment

Vad betyder ailment inom handel ?

an often persistent bodily disorder or disease; a cause for complaining

Diskussion om ordet ailment

ailment

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till ailment

Diskussion om ordet ailment