herreman

herremannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till herreman

Vad betyder herreman inom vardagligt ?

Adel är en samhällsgrupp som äger lagstadgade, vanligen ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social karaktär. Adelskapet kan vara förenat med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Adelsprivilegier kan vara mycket betydande och innebära till exempel skattefrihet och företräde till statliga ämbeten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Herreman

Möjliga synonymer till herreman

Diskussion om ordet herreman