gummidäck

gummidäcket
gummidäck
gummidäcken
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet gummidäck på svenska?

Obestämd singular: gummidäck
Bestämd singular: gummidäcket
Obestämd plural: gummidäck
Bestämd plural: gummidäcken

Hur används ordet gummidäck

  • "Flera bilar på platsen har brunnit och läckt bensin, och det finns också många gummidäck med petroleumprodukter."
  • "Gummifabriken startades 1917 och producerade gummidäck ända fram till år 2006 då produktionen slutligen lades ner helt."
  • "Det handlar t e x om hur man kan återanvända uttjänta gummidäck, jord- och schaktmassor, olika slags aska, förorenad jord, stålslagg och industriellt slam."
  • "En del förare satte också eld på gummidäck, som rullades ut på vägarna."
  • "Det visade sig snabbt att löparen klarat sig, men många andra tävlande hade svårigheter att klara det krävande kravlandet över gummidäck som lagts på rad i Svartån."
  • "Man såg verkligen att det var gummidäck eller något som brann."
  • "Banan slutbehandlas in i det sista med hjälp av klister som blandas med gamla gummidäck, som släpas på släde efter en traktor."
  • "Demonstranter brände gummidäck medan kravallpolis skickades ut på gatorna runt om i landet."
  • "En del förare satte också eld på gummidäck, som rullades ut på vägarna."
  • "Doften av brända gummidäck låg stundtals tät över den gamla landingsbanan som för dagen blivit en arena för motordagen."

Översättningar

Möjliga synonymer till gummidäck

Relaterat till gummidäck

fordon