hullo

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till hullo

Diskussion om ordet hullo

hullo

hullo
hulloed
hulloed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hullo

Diskussion om ordet hullo

hullo

hullos
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet hullo