tjänare

Interjektion

Översättningar

Hur används ordet tjänare

 • "Järvsö – Två herrars tjänare på Träteatern"
 • "I år är det Två herrars tjänare som sätts upp en komplicerad historia med många kärleksproblem."
 • "Socialdemokratin har förlorat en färgstark och passionerad profil – och det solidariska samhället en trogen tjänare."
 • "Munck säger till TV8-programmet Rättens tjänare att termen ” bortom rimligt tvivel ”, som används när det finns tillräckligt övertygande bevis för att döma någon, bara innebär att man är säker till 98-99 procent."
 • "Allahs tjänare överlevde dock men går nog aldrig upp i en övervåning igen! ”"
 • "Enligt Naku beror konflikten bl.a. på ambassadens attityd mot de anställda litauerna som, enligt Naku, behandlas som ” tjänare ”."
 • "– På samma sätt glömmer man att de som jobbar på flyg och tåg, det är deras arbetsplats, värdarna är inte resenärernas tjänare."
 • "Här är tjänare var tredje person mellan 20 å 34 år mindre än 5000 kronor i månaden."
 • "Det sägs att när portugiserna i en förhandling inte erbjöd henne någon stol så satte hon sig i stället på en av sina många tjänare."
 • "Akademien är ingens tjänare."

Vad betyder tjänare inom vanliga uttryck ?

betjänt

Möjliga synonymer till tjänare

Diskussion om ordet tjänare

tjänare

tjänaren
tjänare
tjänarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tjänare på svenska?

Obestämd singular: tjänare
Bestämd singular: tjänaren
Obestämd plural: tjänare
Bestämd plural: tjänarna

Hur används ordet tjänare

 • "Järvsö – Två herrars tjänare på Träteatern"
 • "I år är det Två herrars tjänare som sätts upp en komplicerad historia med många kärleksproblem."
 • "Socialdemokratin har förlorat en färgstark och passionerad profil – och det solidariska samhället en trogen tjänare."
 • "Munck säger till TV8-programmet Rättens tjänare att termen ” bortom rimligt tvivel ”, som används när det finns tillräckligt övertygande bevis för att döma någon, bara innebär att man är säker till 98-99 procent."
 • "Allahs tjänare överlevde dock men går nog aldrig upp i en övervåning igen! ”"
 • "Enligt Naku beror konflikten bl.a. på ambassadens attityd mot de anställda litauerna som, enligt Naku, behandlas som ” tjänare ”."
 • "– På samma sätt glömmer man att de som jobbar på flyg och tåg, det är deras arbetsplats, värdarna är inte resenärernas tjänare."
 • "Här är tjänare var tredje person mellan 20 å 34 år mindre än 5000 kronor i månaden."
 • "Det sägs att när portugiserna i en förhandling inte erbjöd henne någon stol så satte hon sig i stället på en av sina många tjänare."
 • "Akademien är ingens tjänare."
 • "Järvsö – Två herrars tjänare på Träteatern"
 • "I år är det Två herrars tjänare som sätts upp en komplicerad historia med många kärleksproblem."
 • "Socialdemokratin har förlorat en färgstark och passionerad profil – och det solidariska samhället en trogen tjänare."
 • "Munck säger till TV8-programmet Rättens tjänare att termen ” bortom rimligt tvivel ”, som används när det finns tillräckligt övertygande bevis för att döma någon, bara innebär att man är säker till 98-99 procent."
 • "Allahs tjänare överlevde dock men går nog aldrig upp i en övervåning igen! ”"
 • "Enligt Naku beror konflikten bl.a. på ambassadens attityd mot de anställda litauerna som, enligt Naku, behandlas som ” tjänare ”."
 • "– På samma sätt glömmer man att de som jobbar på flyg och tåg, det är deras arbetsplats, värdarna är inte resenärernas tjänare."
 • "Här är tjänare var tredje person mellan 20 å 34 år mindre än 5000 kronor i månaden."
 • "Det sägs att när portugiserna i en förhandling inte erbjöd henne någon stol så satte hon sig i stället på en av sina många tjänare."
 • "Akademien är ingens tjänare."

Vad betyder tjänare inom nedsättande ?

En betjänt är en man eller pojke som är anställd att utföra husligt arbete i sin arbetsgivares hem; det är en ungefärlig manlig motsvarighet till hembiträde. En betjänt är ofta inneboende hos sin arbetsgivare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Betj%C3%A4nt

Möjliga synonymer till tjänare

Relaterat till tjänare

hjälpare

underordnad

medverkan

Diskussion om ordet tjänare