attendant

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet attendant

attendant

attendants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet attendant har 6 betydelser

  • Inom musik
  • Inom skotsk engelska
  • Inom mat
  • Inom medicin
  • Inom teknik
  • Inom nedsättande
musik
skotsk engelska
mat
medicin
teknik
nedsättande

Vad betyder attendant inom musik ?

a person who is present

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till attendant (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet attendant inom skotsk engelska

Översättningar (inom skotsk engelska)

Svenska

Synonymer till attendant (inom skotsk engelska)

Möjliga synonymer till attendant (inom skotsk engelska)

Vanlig betydelse av ordet attendant inom mat

one who attends or waits on another

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till attendant (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet attendant inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till attendant (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet attendant inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till attendant (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet attendant inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Möjliga synonymer till attendant (inom nedsättande)

Diskussion om ordet attendant