ablation

ablationen

ablationer

ablationerna

Substantiv
medicin
Ablation, en process där en yta avlägsnas eller försvinner. Inom fysiken och geologin är avdunstning och erosion exempel på passiv ablation, men även aktiv ablation förekommer, inte minst inom medicin, till exempel vid peeling av kroppsdelar både av kirurgiska och kosmetiska skäl.
  • "Inte sällan krävs dock mer än en ablation för att patienten skall bli flimmerfri. (SvWik)"

Synonymer

geologi
Ablation, en process där en yta avlägsnas eller försvinner. Inom fysiken och geologin är avdunstning och erosion exempel på passiv ablation, men även aktiv ablation förekommer, inte minst inom medicin, till exempel vid peeling av kroppsdelar både av kirurgiska och kosmetiska skäl.
  • "Inom fysiken och geologin är avdunstning och erosion exempel på passiv ablation , men även aktiv ablation förekommer, inte minst inom medicin, till exempel vid peeling av kroppsdelar både av kirurgiska och kosmetiska skäl. (SvWik)"

Synonymer
ablation

ablations

Substantiv
medicin
surgical removal of a body part or tissue

Synonymer

geologi
The erosive process that reduces the size of glaciers