avgudadyrkan

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till avgudadyrkan

Hur används ordet avgudadyrkan

  • "Gruppen förstörde därefter tempel och gravar i staden, då de hävdade att dessa var en form av avgudadyrkan och därför stred mot deras tolkning av Islam."
  • "Islamiska staten anser sig ha en religiös rätt att utradera allt som påminner om avgudadyrkan eller månggudadyrkan."
  • "Extremisterna raserade mausoleerna med hänvisning till att det förekom avgudadyrkan där."
  • "Kampen mot avgudadyrkan"
  • "– Inspirationskällan är den samma, man våldför sig på platser eller reliker som kan påminna om religiösa personligheter för att man förblindas av kampen mot avgudadyrkan, man ser inga kulturhistorisk eller andra värden."
  • "Han beskriver hur wahhabismen, den inriktning av islam som är dominerande i Saudiarabien, gör en rigid tolkning av islam som bland annat innebär att allt som kan påminna om avgudadyrkan måste rensas bort."
  • "Han berättar att många pilgrimer söker sig till de platser där profeten Muhammeds är född och där han är begravd, trots att det just skulle kunna ses som den avgudadyrkan wahhabisterna inte vill veta av."
  • "För religiösa extremister är helgon lika med avgudadyrkan, något som är strängt förbjudet enligt deras tolkning av koranen."
  • "Inför en chockad omvärld hackade de sönder ovärderliga assyriska lämningar med hänvisningar till att det skulle handla om avgudadyrkan."
  • "Extremisterna raserade mausoleerna med hänvisning till att det förekom avgudadyrkan där."

Vad betyder avgudadyrkan inom religion ?

dyrkan som vore det en gud

Möjliga synonymer till avgudadyrkan

Diskussion om ordet avgudadyrkan