flotation

flotationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder flotation inom kemi ?

separerings- och anrikningsprocess inom t ex gruvindustrin

Diskussion om ordet flotation

flotation

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till flotation

Diskussion om ordet flotation

flotation

flotations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flotation har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom kemi
  • Inom generell
fordon
kemi
generell

Ordet flotation inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till flotation (inom fordon)

Ordet flotation inom kemi

separerings- och anrikningsprocess inom t ex gruvindustrin

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet flotation inom generell

the phenomenon of floating (remaining on the surface of a liquid)

financing a commercial enterprise by bond or stock shares

Synonymer till flotation (inom generell)

Uttryck till flotation (inom generell)

Diskussion om ordet flotation