whet

whet
whetted
whetted
Verb

Översättningar

Synonymer till whet

Hur används ordet whet

  • "whet my appetite"

Ordet whet har 2 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom generell
snickeri
generell

Ordet whet inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Ordet whet inom generell

make keen or more acute

sharpen by rubbing, as on a whetstone

Synonymer till whet (inom generell)

Diskussion om ordet whet