hone

hone
honed
honed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet hone

  • "hone a knife"

Ordet hone har 4 betydelser

  • Inom skor
  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom generell
skor
teknik
generell
generell

Ordet hone inom skor

Översättningar

Möjliga synonymer till hone

Ordet hone inom teknik

finbearbeta

Översättningar

Svenska
  • hena  [ teknik ]

Ordet hone inom generell

sharpen with a hone

Ordet hone inom generell

Synonymer till hone

hone

hones
Substantiv

Översättningar

Vad betyder hone inom teknik ?

a fine-grit whetstone for sharpening razors

Översättningar

Möjliga synonymer till hone