hone

hone
honed
honed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till hone

Hur används ordet hone

  • "hone a knife"

Ordet hone har 3 betydelser

  • Inom skor
  • Inom teknik
  • Inom generell
skor
teknik
generell

Ordet hone inom skor

Översättningar (inom skor)

Möjliga synonymer till hone (inom skor)

Ordet hone inom teknik

finbearbeta

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • hena  [ teknik ]

Ordet hone inom generell

sharpen with a hone

(inom generell)

Diskussion om ordet hone

hone

hones
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Vad betyder hone inom teknik ?

a fine-grit whetstone for sharpening razors

Möjliga synonymer till hone

Diskussion om ordet hone