rub down

rub down
rubbed down
rubbed down
Verb

Översättningar

Synonymer till rub down

Ordet rub down har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom geologi
  • Inom generell
häst
geologi
generell

Ordet rub down inom häst

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till rub down (inom häst)

Ordet rub down inom geologi

Synonymer till rub down (inom geologi)

Ordet rub down inom generell

Synonymer till rub down (inom generell)

Diskussion om ordet rub down