fickur

fickuret

fickur

fickuren

Substantiv
ur

Synonymer

Är en/ett